Disclaimer

Ik besteed grote zorg aan de informatie op deze website. Aan de teksten van deze internetsite kunnen geen rechten worden ontleend. Ik draag geen verantwoordelijkheid voor informatie op enige internetsite of pagina waarnaar deze site verwijst. Beeldmateriaal op deze site mag niet zonder schriftelijke toestemming van ondergetekende worden verveelvoudigd en/of openbaar gemaakt.

Deze website is gemaakt, en wordt onderhouden door mijn zoon, Melle Dirksen. Voor vragen / opmerkingen kunt u hem een e-mail sturen.